Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Akademik Personelimize Yönelik EBYS( Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Eğitimi Verildi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından akademik personelimize yönelik EBYS( Elektronik Belge Yönetim Sistemi) eğitimi verildi.