2017 yılı öğrenci temsilcileri seçim takvimi yayınlanmıştır.