İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün düzenlediği konferans, 8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşmiştir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 8-9 Kasım’da yapılan konferansta ; İsrail’in yapmış olduğu insan hakları ihlalleri ortaya kondu.

 

Bu Konferansımıza destek veren ve konunun ele alınarak aydınlatılmasına katkı sağlayan İlahiyat Fakültesi ve Tarih bölümü hocalarına teşekkür ederiz.

 

Konferans neticesinde mutabakata varılan ortak görüş şöyledir:

 

Ülkemizin Kudüs ve Filistin sorununa göstermiş olduğu hassasiyet gereği Filistin ve Kudüs meselesi ile doğrudan ilişkili olan İsrail ve Yahudilik konusunda akademik anlamda çalışmaların yapılması gerekliliktir.

Bu konferans, bu gerekliliğin, İsrail’in uyguladığı politikaların ve İsrail tarafından yapılan insan hakları ihlallerinin bilimsel olarak anlaşılması ve tartışılması maksadıyla düzenlenmiştir.

Konferansa Türkiye’nin köklü devlet üniversitelerinden İlahiyat ve İslami İlimler fakülteleri başta olmak üzere pek çok bölümden Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri katılım gösterilmiştir.

Katılımcılar İsrail’in Filistin’i işgaline yönelik uyguladığı politikaları tasvip etmediklerini defaatle vurgulamışlar ve devletimizin bu konuda izlemiş olduğu dış politikayı desteklediklerini belirtmişlerdir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Ersoy Ceylan

Dr. Öğretim Üyesi Sıla Turaç Baykara

 

Sonuç bildirisinin ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ederiz:

 

Prof. Dr. Hakkı Şah Yasdıman – Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Fuat Aydın – Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Eldar Hasanooğlu – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (katılımcı-dinleyici)

Doç. Dr. Muhammed Ali Bağır – Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Başaran – Iğdır Üniversitesi, Diyanet İşleri Bakanlığı Kültür Ataşesi

Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Ethem – Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Araz – Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Güngör – Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Özcan Akdağ – Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi İsmet Eşmeli – Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Öksüz – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  

Dr. Ayşe Akıncı Ambarlıoğlu – Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Din Kültürü

Dr. Yusuf Süha Sonuç – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Mahmoud Ansari – Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Dr. Saida Saipova – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ar. Gör. Yunus Kaymaz – Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ar. Gör. Ravza Aydın – Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

—-

Prof. Dr. Seyfullah Korkmaz – Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin Avcı – Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Serkan Yenal – Milli Savunma Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Salih Erpolat – Dicle Üniversitesi Tarih Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Selim Tezcan – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tarih

Dr. Ceyhun Demirkollu – Milli Savunma Üniversitesi

Ar. Gör.Tuba Öztürk Horoz – Sakarya Üniversitesi, Kudüs ve Filistin Çalışmaları

Tuğba Köse – Uludağ Üniversitesi, Tarih Bölümü

Haafız Amir Ali – Selçuk Üniversitesi

Kevser Karataş – Din Kültürü Öğretmeni

—–

Prof. Dr. Mashour Al-Habazi – Kudüs Üniversitesi Filistin

Prof. Dr. Waleed Al Modallal – Gazze İslam Üniversitesi, Filistin

Doç. Dr. Ainur Nogayeva – Gumilev Eurasia National University, Kazakistan