Eylül-2019 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi

Başvurular değerlendirilmiş olup; kayıt hakkı kazanamayan adaylar aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı listeye dahil edilememiştir. Şartları sağlayan adaylar kayıt hakkı kazanmıştır. Asil kayıt hakkı kazanan adayların 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde kaydı gerçekleştirilecek olup; asillerden başvuru yapılmayan boş kontenjanlar için (eğer kayıt yapılmaz ise) 21/08/2019 tarihinde liste yayınlanacak ve 22/082019 tarihinde yedek listede bulunan adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.


Asil Kazanan Adayların Listesi için tıklayınız:


 

  • Sıralamada İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencileri ile mezunlar öncelikli olması ve sonrasında sırasıyla 4., 3. Ve 2. Sınıf öğrencilerine hak tanınması. (Her bir sıralama için not ortalaması ve uygulama dersi için sayıyı sağlayacak grup oluşturma durumu ayrıca belirleyici unsurdur.)

 

  • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı kararında belirtilen atamaya esas alanlardan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bulunan ilgili alanlardaki Uygulama Öğretmeninin bulunmaması/yetersiz olması (Harita, Tapu-Kadastro, Ulaştırma Hizmetleri, El Sanatları Teknolojisi vb.)

 

  • Başvuru yapılan öğretmenlik atama alanında grup oluşturacak yeterli aday bulunmaması (Sağlık ve Sağlık Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Sanat ve Tasarım, Görsel Sanatlar vb.)

 

  • Felsefe atama alanı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında belirtilen Psikoloji/Felsefe/Mantık gibi derslere ait ders kredilerinin tamamlanmamış olması.

 

  • Lisans tamamla şeklindeki başvurularda birleştirilmiş not ortalamasının yapılmamış olması.

 

Asil Listedeki kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, aşağıdaki ilgili hesap numarasına gerekli öğrenim ücretini 19-20 Ağustos 2019 (toplam 2 gün) tarihlerinde saat 17.00’a kadar yatırıp dekontu elden (kendileri ya da yakınları aracılığıyla-vekalete gerek olmaksızın; EFT/havale yapılıyorsa onun dekontu da olabilir) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

*Program toplam ücreti 2.072 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde 1. Dönem için 1.036 TL kesin kayıt esnasında, 2. Dönem için dönem başında kalan 1.036 TL. olarak tahsil edilecektir.

Not: Ücret yatırılırken Dekont üzerine Ad- Soyad ve Eylül 2019-1. Dönem yazdırılmalıdır.

 

                                    Örnek: BÜŞRA AKYÜZ- Eylül 2019-1. Dönem

Banka Bilgileri:

 

Banka Adı: Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İZMİR Şubesi
Hesap Adı: İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye Hesabı

Hesap Numarası: 1533-87769481-5001
Hesap Numarası (IBAN): TR 5900 0100 1533 8776 9481 5001