İDÜ Kadın Hakları Topluluğu

Akademik Danışmanı

Prof. Dr. Bedriye ASIMGİL

Topluluk Başkanı

Ezgi ŞİMŞEK

Hukuk Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1802101022@std.idu.edu.tr

/idukadinhaklaritoplulugu