Birim Kalite Sorumluları
KALİTE KOMİSYONU FAKÜLTE SORUMLULARI
BİRİM SORUMLU
Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ümüt ARSLAN
Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR
Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Setenay AKDUMAN
Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ozan EROY
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özüm ERKİN
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Parla Neva DURMAZPINAR
Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ayça İZMİRLİOĞLU
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Ufuk GENCEL
Mimarlık Fakültesi Doç Dr. Aslı GÜNEŞ
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Merve GÜRSOY BULUT