Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Abdullah Kuzu’nun araştırmacı olarak yer aldığı projeTübitak desteği aldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi YönetimBilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Abdullah Kuzu’nun araştırmacıolarak yer aldığı Ortaokul Öğrencileri için Programlama Öğretimine Yönelik Oyun Tabanlı Uyarlanabilir Bir Ortamın Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Etkisinin İncelenmesi  adlı proje Tübitak desteği aldı. 118R034 Numaralı Tübitak 1001 Bilimsel Araştırma Projesi 36 ay sürecek ve toplam bütçesi 254800 TL’dir. Proje kapsamında yer alan bursiyerler tarafından dört adet doktora tezi ve iki adet yüksek lisans tezi çalışması gerçekleştirilecektir.

 

Proje Yürütücüsü             Prof.Dr. Hasan Karal (Trabzon Üniversitesi)

Araştırmacılar                  Prof.Dr.Abdullah Kuzu (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

                                        Prof.Dr.Vasıf Nabiyev (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

                                        Prof.Dr.Adnan Baki (Trabzon Üniversitesi)

                                        Dr.Öğr.Üyesi Ali Kürşat Erümit (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

                                        Dr.Öğr.Üyesi Ekrem Bahçekapılı (Kardeniz Teknik Üniversitesi)

                                        Öğr.Gör.Dr.Semra Fiş Erümit (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Bursiyerler                       Erhan Çiftçi, MerveYıldız, Muharrem Aydın, Murat Atasoy, Esra Fidan, Furkan Kalyoncu, SultanCansız

Proje süresi                     36ay

Proje bütçesi                   254.800TL