Üniversitemizin Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (İDÜSEM) Tarafından Düzenlenen Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programına Kayıtlar Başlamıştır

T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(İDÜSEM)

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İÇERİĞİ

 

1. EĞİTİM PROGRAMININ ADI:
Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı
2. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar eğitime katılabilirler.
3. BAŞVURU SÜRESİ, KOŞULLARI VE KABULÜ
3.12.2018 tarihlerinden itibaren başvuru kayıtları alınacaktır.Kayıt döneminde istenen belgeleri (4 yıllık lisans diploması, kimlik.) ve 2 adet fotoğrafı teslim etmek.

 

4. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2012 tarihli ve 28401 sayılı “Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği”ne göre ilgili meslek elemanlarına yönetmeliğe uygun aile danışmanlığı eğitimi ve sertifikası vermek.
5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ
Faaliyetin süresi 450 saatidir. 300 teorik ve 150 saat süpervizyon ve uygulamalı olmak üzere toplam 450 saattir.
6. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ
Merkez Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.
7. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ
İzmir Demokrasi Üniversitesi
8. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ
İDÜ Personeli İçin: 3.500 TL (KDV Dâhil)Diğer Katılımcılar İçin: 4.000 TL (KDV Dâhil)

 

9. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU
Geçerli bir mazeret dışında, eğitimde teorik modüllere % 80, uygulamalı modüllere % 90 oranında devam edilmesi beklenmektedir. *Devam zorunluluğu İDÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesinde belirtilmiştir.
10. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ:
Aile Danışmanlığı konusunda teorik bilgiye sahip olmak, aile danışmanlığı ilke ve tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, aile süreçleri, ailede iletişim ve ruh sağlığı konularında bilgi sahibi olmak, aile danışmanlığı uygulamaları yapmak ve süpervizyon almak. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;·         Aile Danışmanlığının tanımını yapar.

·         Aile Danışmanlığını gerektiren nedenleri bilir.

·         Ailenin tanımını yapar.

·         Aile sistemini ve temel kavramları bilir.

·         Sistemik aile danışmanlığı konusunda gerekli altyapıyı bilir.

·         Yaygın aile yapılarını tanır.

·         Aile yaşam döngüsünü açıklar.

·         Aile Danışmanlığı kuramlarının kuramsal görüşünü bilir.

·         Aile Danışmanlığı kuramlarının danışma süreci tekniklerini bilir.

·         Aile Danışmanlığı kuramlarının güçlü ve sınırlı yanlarını bilir.

·         Çiftler arasında yaşanan temel sorunları bilir.

·         Aile Danışma Tekniklerini kullanır.

·         Aile Danışması sürecinin ana bölümlerini bilir.

·         Aile Danışması süreç basamaklarını uygular.

·         Aile Danışma sürecinde yapılan hataları bilir.

·         Aile Danışmasındaki etik ilkeler bilir.

·         Aile Danışmanlığına yönelik örnekleri uygular.

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
·         Yazılı sınav ve vaka (danışma seans) sunumu yapılacaktır.·         Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla en az 100 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 60 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

·         Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir.

 

12. SUPERVİZYON VE UYGULAMA
·         60 saat süpervizyon olmak üzere toplamda 150 saat uygulamalı
13. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ
Başarılı olanlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’ne uygun “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir. *Belge şartları İDÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesinde belirtilmiştir.
14. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bu program; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanların “Aile Danışmanlığı” alanında bilgi beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Program, aile danışmanlığı için temel psikoloji, aile danışmanlığı kuram ve uygulamaları, aile danışmanlığı ilke ve teknikleri, aile ve evlilik süreçleri, aile içi iletişim, ailede sağlık ve cinsellik, aile danışmanlığı süreci ve becerileri, ailede ruh sağlığı, ailede özel konular (şiddet, ihmali, istismar, kayıp, yas, kriz) ile aile danışmanlığı süpervizyonunu içermektedir.·         Eğitim görevlisi olarak; “Aile Danışmanlığı” konusunda çalışmaları olan akademisyenler veya bu alanda eğitim almış, uygulamalar yapmakta olan “aile danışmanları” görevlendirilmektedir.

·         Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

·         Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahtanın bulunduğu eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

·         Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

·         Bu faaliyette katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

·         Eğitim programına devam zorunluluğu geçerli bir mazeret dışında, eğitimde teorik modüllere % 80, uygulamalı modüllere % 90 oranında devam edilmesi beklenmektedir.

·         Eğitim başlangıcında katılımcıların hazırbulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla en az 100 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise en az 100 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.

 

15. EĞİTİMCİLER    
Unvanı, Adı Soyadı Bölümü Uzmanlık Alanları
Doç.Dr. Orkide Bakalım Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma, Psikodrama
Doç. Dr. Sibel Yoleri Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi, Psikolojik Danışma
Dr. Öğr. Üyesi Mine Muyan Yılık Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma, Pozitif Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Ümüt Arslan Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gülmez Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Özdemir Metlioğlu Sosyoloji Sosyoloji, Sosyal Hizmet
Dr. Öğr. Üyesi Başak Bak Hukuk Medeni Hukuk
Psk. Dan./Aile Danışmanı Halil İbrahim Duran MEB Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı
Uzm. Psk. Dan./Aile Danışmanı Ezgi Denizel Güven MEB Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı
Psikolog/Aile Danışmanı Şenel Karaman Özel Sektör Psikoloji, Aile Danışmanlığı

 

Detaylı Bilgi İçin 0232 260 10 01 / Dahili 258   E-Posta: sem@idu.edu.tr