İzmir Demokrasi Üniversitesi Antalya’da Düzenlenen “International Congress of Social Sciences and Innovation” Uluslararası Sosyal Bilimler& İnovasyon Kongresi 2018 ‘e Katıldı

“International Congress of Social Sciences and Innovation” Uluslararası Sosyal Bilimler& İnovasyon Kongresi 2018-Antalya’da İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin ağırlığı vardı. Rektörümüz Prof.Dr.Bedriye Tunçsiper, Hukuk Fakültesi Dekan Vk. Prof.Dr.Cevdet Alptekin Kayalı, Doç.Dr.Ferhan Sayın Üniversitemizi temsilen Kongreye katılıp tebliğlerini sundular.