Üniversitemizde IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (IDU-ICHER 2022) Düzenlendi

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından organize edilen IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (IDU-ICHER 2022) 11-12 Kasım 2022 tarihleri arasında konferans salonunda yapılan Açılış Töreni’yle başladı.

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in yaptığı kongreye Endonezya, Nahcivan, İspanya, Vietnam ve Türkiye dahil 5 farklı ülkeden çok sayıda konuşmacı ve bildiriyle katıldı.

Kongre, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in açılış konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper konuşmasında, “Bu yılki kongre temamızı eğitimde ‘Yerel-Evrensel Sorunlar ve Etkili Çözümler’ olarak belirlemiş bulunmaktayız. Hem genel olarak içinde bulunduğumuz yüzyılda hem de tüm dünyayı sosyal, kültürel ve ekonomik olarak etkileyen pandemi sürecinin eğitim alanı üzerindeki etkilerinin paralelinde ortaya çıkan bir takım yerel ve küresel sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı ve farklı disiplin alanlarından gelen akademisyen, öğretmen, araştırmacı, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bu süreçte gerçekleştirdikleri araştırma ve yayınların paylaşılacağı eğitim araştırmaları kongremizin eğitim alanı için değerli katkıları olacağına inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Açılış oturumu toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.