İzmir Demokrasi Üniversitesinin Sıfır Atık Projesi İçin Bir Araya Geldiler

İzmir Demokrasi Üniversitesinin sıfır atık (Zero-Waste) projesinin toplantısı yüz yüze olarak İzmir’de yapıldı.

 

Toplantıya Projenin ortağı İzmir Demokrasi Üniversitesi (yürütücü kurum), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Karesi Belediyesi, Slovak University of Agriculture In Nitra, Fundacion Universitat Jaume I (Slovakya), EMPRESA (İspanya), SWIDEAS (İsveç), EMKICE (Makedonya)’dan gelen katılımcıların yanı sıra Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’de katıldı.

 

İzmir Demokrasi Üniversitesinin sıfır atık projesi, 256 proje arasında kabul gören 32 projeden, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 7’nci sırada kabul edildi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper tarafından desteklenen ve 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan projenin yürütücülüğünü İzmir Demokrasi Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanı Dr. Metin Akbulut yaparken, araştırmacı olarak ise yine İzmir Demokrasi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi R. Kutlu Korlu görev aldı.

 

Proje toplantısının sonunda ise Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper tarafından katılımcılara katılım sertifikası verildi.