Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Pınar Aytekin’in TÜBİTAK 3501 Projesi Kabul Edildi

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Pınar Aytekin’in danışmanı olduğu doktora öğrencisi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik’le birlikte başvurduğu, “Çok Amaçlı Genetik Algoritma ve Yapay Sinir Ağlarının Bütünleşik Yaklaşımı ile Tüketici Tercihlerinin Tahmini” başlıklı projesi TUBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenmeye değer bulundu.

 

Yapay sinir ağları ve genetik algoritmanın bütünleşik olarak perakende sektörüne adapte edileceği bir model geliştirilmesi hedeflenen bu proje kapsamında; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özden Üstün, Dr. Öğr. Üyesi Derya Deliktaş ve Öğr. Gör. Ferzende Tekçe de yer aldı.