Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 8 Mart-8 Nisan 2021 tarihleri arasında “Görsel Anlatılar” başlıklı Uluslararası Online Karma Sergi düzenlenecektir