Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Kemal Uğur TÜFEKCİ ‘nin de Ekibinde Olduğu Proje, TÜBİTAK Tarafından “1002-Hızlı Destek Programı” Kapsamında Desteklenmesine Karar verilmiştir

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kemal Uğur TÜFEKCİ’nin de Araştırmacı/Uzman olarak proje ekibinde olduğu 220S448 numaralı “Hafif Kognitif Bozuklukta Nöron Kökenli Eksozomal Hemoglobin Düzeyinin Ölçülmesi” başlıklı projenin TÜBİTAK tarafından “1002-Hızlı Destek Programı” kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.