Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in koordinatörlüğünde sunulan ‘ZeroWaste‘(Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi’ başlıklı AB Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık Projesi 7. Sıradan kabul edilmiştir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in koordinatörlüğünde sunulan ‘ZeroWaste‘(Sıfır Atık) Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi’ başlıklı AB Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık Projesi (Proje no: 2020-1-TR01-KA204-093013), sunulan 256 projeden kabul listesinde yer alan 32 proje arasından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 7. Sıradan kabul edilmiştir.

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi koordinatörlüğünde Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesinin yer alacağı projede Slovakya’dan SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA, İspanya’dan FUNDACION UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA, İsveç’ten SWIDEAS ve Makedonya’dan EMKICE isimli kurum ve diğer kuruluşlar proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

 

Projede Üniversitemizden Metin Akbulut proje koordinatörü ve Dr. Öğretim Üyesi Rükan Kutlu Korlu koordinatör yardımcısı olarak görev almıştır.

 

Hayvansal ve bitkisel üretim atıkları, kentsel organik atıklar ve sanayi-teknoloji atıklarının değerlendirilerek ve dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması; Ülkemizde ve Avrupa Birliğinde ‘Sıfır Atığa’ (Zero Waste) dayalı Döngüsel Ekonomi (CE) politikalarında temel bir temadır. Ocak 2018’de ‘Kirleten Öder’ ilkesiyle revize edilen ve 2030’a kadar hedeflenen AB Sirküler Ekonomi Eylem Planında bu tür atıkların 2035 yılına kadar maksimum %10’a düşürülmesi ve % 90’nının dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

 

Avrupa Birliği ülkelerinde günümüzde bu atıkların geri dönüşüm oranı Avrupa Birliği ülkelerinde % 46 iken Türkiye’de % 13’tür. Ülkemizde de bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendi liderliğinde Türkiye Sıfır Atık Projesi yürütülmektedir. Proje ile 2023 yılına kadar Türkiye’de bu atıkların dönüşüm oranını % 35’e çıkarmak hedeflenmiştir.

 

 

Proje, Türkiye ve AB bölgesinde ‘Sıfır Atık’ konusunda mevcut durumu belirleyerek yenilikçi bir müfredat oluşturmayı ve yetişkinlerin ve öğrencilerin sıfır atık konusundaki yetkinliklerini artırmak  için bir rehber tasarlamayı amaçlamaktadır. Proje ayrıca belediyelere sıfır atık şehirleri oluşturma konusunda rehberlik etmeyi, bu alanda yeni iş ve girişimcilik fırsatlarını göstermeyi amaçlamaktadır.

 

Proje fikir sahibinin Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün DEMİR’in olduğu bu proje 24 ay süreli ve 208.292 Euro bütçelidir.

 

Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, projenin Üniversitemize, Ülkemize ve tüm insanlığa faydalı olmasını dilerim.

 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER

Rektör