İzmir Demokrasi Üniversitesi Çevrimiçi (Online) Sınav, Ödev, Proje ve Araştırma Raporu Uygulama Esasları

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

ÇEVİRİMİÇİ (ONLINE) SINAV, ÖDEV, PROJE VE ARAŞTIRMA RAPORU

UYGULAMA ESASLARI

 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11 Mayıs 2020 tarih ve 30480 sayılı kararı ve İzmir Demokrasi Üniversite Senatosunun 14 Mayıs 2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararı gereğince uzaktan eğitim yoluyla yapılacak çevrimiçi (online) sınavlar ile ödev, proje ve araştırma raporlarına yönelik uygulamalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

ÇEVİRİMİÇİ (ONLINE) SINAV KURALLARI

 

 1. Sınavlar ilgili akademik birimlerin web sitelerinde ilan edilen tarihlerde yapılacaktır.
 2. Sınavlar, şeffaflığın ve denetlenebilirliğin sağlanması için, ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınır ve arşivlenir.
 3. Sınavlar, ilgili öğretim elemanının önceden belirlediği yöntemlerle Microsoft TEAMS ve/veya öğretim elemanının belirleyeceği platform üzerinden yapılacaktır.
 4. İlgili öğretim elemanı, sınav kurallarını Microsoft Teams platformu üzerinden öğrenciye duyurur. Öğrenci, sınav kurallarını ve bilimsel etik ilkelerini kabul etmiş sayılır. Sınav kurallarına uymayan öğrenciye, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 5. Öğrencilerin sınav saatinden en az 15 dakika önce çevrimiçi (online) platformda hazır olarak beklemeleri gerekmektedir.
 6. Öğrencilerin sınavlara @std.idu.edu.tr uzantılı elektronik posta adresleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.
 7. Sınav süresi ve soru sayıları dersin ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
 8. Öğrenciler, sınav ortamında yalnız bulunmakla ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüler.
 9. Sınav başında belirtilen saat aralıklarında sınavların tamamlanması gerekmektedir.
 10. Teknik nedenlerle bağlantısı kopan öğrenciler sınav süresi içerisinde sınava tekrar kaldıkları sorudan başlayabileceklerdir.
 11. Sınav süresinin takibi ve sınavın zamanında bitirilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.
 12. Sınav formu öğrenci tarafından sadece bir kere gönderilebilecektir.
 13. Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrenciler, bulundukları bölgede üniversite birimleri öncelikli olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına kullanabileceklerdir.
 14. İzmir Demokrasi Üniversitesi bilgisayar laboratuvarı sınav tarihinde ve sınav süresince tüm öğrencilerimize açık olacaktır. Uygun şartların sağlanması için sınavlardan bir gün öncesi ilgili öğretim elemanına bilgi verilmesi ve laboratuvar sorumlularına bilgi verilerek randevu alınması gerekmektedir.
 15. Sınav sorularının ve yanıtlarının her türlü paylaşımı yasaktır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 16. Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarını dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için dersin ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenciye uygun sınav türü ve süresi önceden belirlenerek, uygulanması sağlanacaktır.

 

TEKNİK SEBEPLERLE SINAVI TAMAMLAYAMAMA VE MAZERET SINAVLARI

 

 1. Sınav sırasında öğrencinin kullandığı sistemde teknik bir nedenden ötürü (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) aksama meydana gelir ise sorumlu öğretim elemanının onayıyla öğrenci kalan süre içinde sınavını tamamlar.  
 2. Sınava sınav saatlerinde meşru mazeretleri ile giremeyen öğrencilerin mazeret sınavı talebi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 19. Maddesine göre yapılır.

 

ÖDEV, PROJE VE ARAŞTIRMA RAPORU TESLİM KURALLARI

 

 1. Ödev, proje ve araştırma raporu teslimi olarak gerçekleştirilecek sınavlarda Yüksek Öğretim Kurulunca belirlendiği üzere denetlenebilirlik ve şeffaflık esas olarak alınacaktır.
 2. Ödev, proje ve araştırma raporunun içeriği, formatı, teslim süresi, teslim tarihi, teslim şekli (örn; jpg, pdf, dwg, doc vs.) ve puanlama sistemi, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere ilan edilir.
 3. Öğrenciler, ödev, proje ve araştırma raporlarını kişisel ve özgün olarak hazırlamakla yükümlüdürler. Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde ortaya çıkabilecek benzerlikler nedeniyle intihal tespit programları ile inceleme söz konusu olabilecektir.
 4. Öğrencilerin, ödev, proje ve araştırma raporlarını belirlenen teslim tarihi aralığında ilgili öğretim elemanına teslim etmesi gerekmektedir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

 1. Bu esaslarda yer almayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, ilgili mevzuat hükümlerinde düzenleme bulunmaması durumunda, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
 2. Bu esaslar ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.