Sosyal Bilimler Araştırma Topluluğu Misak-ı Milli Mahiyeti ve Ehemmiyeti Konulu Sunum Gerçekleştirecektir ( 17.02.2018)