“25.12.2019 Tarihli Araştırma Görevlisi Alımı İlanı” Düzeltme İlanı

2547 sayılı Kanun’un 50/d ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete ’de 11393/1-1 ilan no ile aslına uygun olarak yayımlanan “Öğretim Elemanı Alım İlanı”mızda yer alan Sınav Giriş Tarihi: 16/01/2020, Sonuç Açıklama Tarihi: 17/01/2020” şeklinde düzeltilerek ilan olunur.