İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi Alım İlanı (Sözlü Sınav Sonucu Sürekli İşçi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazananlara İlişkin “Asil” ve “Yedek” Listeleri)

Üniversitemiz Birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası kapsamında 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, 23/09/2019 tarihli ve 30897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylardan, T.C. İzmir 2. Noterliği tarafından 04/10/2019 Cuma günü Üniversitemiz Konferans Salonunda yapılan kura çekimi neticesinde sözlü sınava katılmak üzere belirlenen adayların sözlü sınavları, 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlüğünde tamamlanmıştır.

 

Yapılan sözlü sınav sonucu “Sürekli İşçi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazanan Asil ve Yedek Listeleri” aşağıdadır. “Asil” olarak atanmaya hak kazananların, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde gerekli evrakları hazırlayarak İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Temizlik Görevlisi-Sürekli İşçi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazanan “Asil” ve “Yedek” Listesi İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi- Sürekli İşçi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazanan “Asil” ve “Yedek” Listesi İçin Tıklayınız

 

SÖZLÜ SINAV SONUCU “ASİL” OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER:

  • Atanma İsteği Dilekçesi için Tıklayınız
  • İşe Giriş Sağlık Raporu

 

 

  • Belirtilen tarih aralığında başvuru yapmayan kişiler ile istenen evrakları eksik veya yanlış beyan eden kişiler atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
  • Göreve başlama yazıları tebliğ alındığı tarihten itibaren, her ne sebep olursa olsun süresi içerisinde göreve başlamayan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasına eklenen A/8 bendi uyarınca Güvenlik Soruşturması olumsuz sonuçlanan kişilerin yerine sıralamaya göre yedek listede yer alan kişiler göreve başlatılacaktır.
  • Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.