Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER YÖK’te düzenlenen ve üniversitelerin iştirak ettiği ‘Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı’na katıldı.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sıla Turaç Baykara, Üniversitemizi temsilen YÖK’te düzenlenen ve üniversitelerin iştirak ettiği ‘Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı’na katıldılar.