İDÜ Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDUENAR) tarafından Enerji verimliliği Çalıştayı Gerçekleştirildi

Enerji Verimliliği Çalıştayı, Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in değerli katkıları ile İDÜ Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDUENAR) ev sahipliğinde gerçekleşti.

 

Doç.Dr. Can Coşkun moderatörlüğünde Rektörümüz Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper’in açılış konuşması ile gerçekleşen Enerji Verimliliği Çalıştayı’na sanayi ve Üniversiteden değerli konuşmacılar katıldılar. Çalıştayda Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Doç.Dr. Cenk Sevim, Dr.Öğr.Üyesi Hacer Şekerci, Dr.Öğr.Üyesi Özlem Döğerlioğlu ve Onur Günduru değerli sunumlar yaptılar. Çalıştay farklı üniversitelerden katılımcıların büyük ilgi gösterdiği geniş katılımlı bir etkinlik olarak gerçekleşti.

 

İDUENAR Müdürü Doç.Dr. Can Coşkun tarafından çalıştay sonrasında Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’e İDUENAR’a vermiş olduğu desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.