İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Olarak Hukuk Fakültemiz ile Birlikte İzmir’imizde Malpraktis Konusunda Farkındalığı Arttırmaya Çalıştık.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, multidisipliner ve alanında öncü bir panel daha gerçekleştirdik. Hukuk Fakültemiz ile birlikte İzmir’imizde Malpraktis konusunda farkındalığı arttırmaya çalıştık. Öğrencilerimize malpraktis ve komplikasyon arasındaki farkı vurguladık. Üniversitemizde en güncel bilgiler ışığında tıp eğitimi aldıkları için korkmadan hastaya yaklaşmalarını öğütledik.