5. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Konulu Sempozyum, Dr. Öğretim Üyesi Müge KARAKAYALI ve Doç. Dr Serdar KABATAŞ Başkanlığı’nda, Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in Açılış Konuşması ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşti.

Dr. Öğretim Üyesi Müge KARAKAYALI ve Doç. Dr Serdar KABATAŞ Başkanlığı’nda Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in açılış konuşması ile gerçekleşen 5. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Konulu Sempozyum İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Başta Konuşmacılar; İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Liv Hospital Rejeneretif Tıp Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erdal KARAÖZ Ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taksim Ok Meydanı Hastanesi Beyin Cerrahisi Şefi Doç. Dr. Serdar KABATAŞ ve Erdinç CİVELEK , İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Bağcılar Devlet Hastanesi Cerrahı Mehmet BOZKURT, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve İmmunoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunç AKKOÇ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Ana Bilim Dalı  Prof. Dr Gülperi Öktem, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek ve Endodonti Anabilim Dalı Doç. Dr. Tuğba TÜRK, Dokuz Eylül IBG Center Dr. Soheil AKBARİ, ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim TUĞLU olmak üzere geniş bir katılımla ve Tıp Fakültesi öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği bir etkinlik olarak gerçekleşti.

Kök hücre trombositten zengin plazma ve stromal vasküler fraksiyonel olarak uzun zamandan beri kullanımı olan bu ürünlerin toplantımızda deneysel modeller, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, immünolojik hastalıklar, organoid ilişkileri, kanser tedavisinde ve diş hekimliğindeki   uygulamaları, konunun uzmanları tarafından irdelendi.

Bu bilgilerin paylaşılmasının özellikle öğrencilerimiz yanı sıra sağlıkla ilgili tüm paydaşlarımızın da kök hücre ve hücresel tedaviler algı ve bilgisinin oluşmasında, doğru bilinen yanlışların düzeltilmesinde, kanıta dayalı tıp verilerinin kazanılmasında önemli olacağını düşünüyor, toplantımızın bu anlamda, büyük faydalar sağlayacağını umuyoruz.