Ek Kontenjan İle Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine…

İlk Kayıt İşlemleri

 

Öğrencilerimizin 13 – 19 Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza şahsen başvurmaları suretiyle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, ilan edilen süreler içinde kayıt için istenen belgelerle birlikte şahsen (18 yaş ve üzerinde olup kendileri gelemeyecek olanların vekillerinin noter tasdikli vekâletnameleri ile) Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt için gerekli koşulları sağlamayanlar ile süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

 

Kayıt İçin gerekli Belgeler

 

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların Üniversite kayıt işlemleri için aşağıdaki belgeleri kayıt sırasında Üniversiteye teslim etmesi gerekir:

 

Diploma

  • Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Diplomanın aslı henüz temin edilmemişse, yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi gereklidir) Yurt dışından alınmış lise diplomaları için ek olarak aşağıdaki belgelerin düzenlenmesi gerekir.
  • Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise noter tasdikli tercümesi.
  • Diplomanın Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden temin edilen diploma denklik belgesinin aslı.

 

Sınav Sonuç Belgesi
ÖSYM web sitesinden çıktısını alabildiğiniz sınav ve yerleştirme sonuç belgesi.

 

Kimlik Bilgileri
Aslının kayıt sırasında ibraz edilmesi şartıyla; T.C. ve/veya KKTC uyruğu bulunan adaylardan nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası (Sürücü belgesi kabul edilmez)

 

Fotoğraf
2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş) T.C. uyruklu erkek adaylardan askerlik ile ilgili durumu olanların, ek olarak, aşağıdaki belgeyi sağlamaları gerekir.

 

Askerlik Durum Belgesi
Üniversiteye kayıt hakkı kazananların askerlik durumları e devlet sistemi aracılığıyla Üniversitemiz tarafından sorgulanacaktır. Hakkında “askerlik şubesine başvurunuz” kaydı bulunan adaylar, bağlı bulundukları askerlik şubelerine yönlendirilecektir. 1995 veya öncesi doğumluların askerlik durumlarını gösteren belgelerini eklemeleri faydalı olacaktır.

 

Öğrenci Kayıt Bilgi Formu

 

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurmanız ve formu doldurduktan sonra, imzalayarak kayıtlar sırasında kayıt görevlilerine diğer kayıt belgeleriniz ile birlikte teslim etmeniz gerekir.