Üniversitemiz İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Burak Hergüner’in kitabı Nobel yayıncılık tarafından basıldı

Doç.Dr. Burak Hergüner’in editörlüğünü yaptığı ve 12 akademisyenin katkıda bulunduğu “Türkiye’de Çevre Politikaları – Sürdürülebilir Kalkınma için Eksik Halkayı Tamamlamak” isimli kitap altı kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında çevreciliğin etik, ahlaki ve ideolojik boyutu incelenmiştir. Ardından sırasıyla Türkiye’de çevreciliğin tarihî ve siyasal gelişimi; çevrenin uluslararası boyutu ve Türkiye’ye yansımaları; çevresel konuların mali ve ekonomik boyutu; çevre, bürokrasi ve yerel yönetimler;  çevre ve medya konuları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Sadece ders kitabı olarak düşünülmeyen bu çalışmanın akademisyenlere, öğrencilere ve çevre konusuna duyarlı bütün herkese faydalı olması beklenmektedir.

https://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=15230