İDÜ Robotik Topluluğu

Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR

Topluluk Başkanı

Turgut Kağan Orgun

Mühendislik Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1806105045@std.idu.edu.tr