İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi Topluluğu

Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ

Topluluk Başkanı

Elif DEMİRAL

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1804106033@std.idu.edu.tr

/iduinsankaynaklari