İDÜ Edebiyat ve Şiir Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Funda ADITATAR

Topluluk Başkanı

Doğukan ÇATAL

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1804104027@std.idu.edu.tr