Balkan Araştırmaları Topluluğu

Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Ayşe DEĞERLİ

Topluluk Başkanı

Atakan ŞEKERGÜL

Fen-Edebiyat Fakültesi-Tarih

İletişim

E-Posta: 1803103069@std.idu.edu.tr

/balkanarastirmalari