Kütüphane Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Behsat SAVAŞ

Topluluk Başkanı

Ali YALMAN

Eğitim Fakültesi-Özel Eğitim Öğretmenliği

İletişim

E-Posta: 1801103031@std.idu.edu.tr

/idukutuphane