Havacılık Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Murat YAVUZ

Topluluk Başkanı

Nurcan SAĞLAM

Mühendislik Fakültesi-Endüstri Mühendisliği

İletişim

E-Posta: 1806103011@std.idu.edu.tr

/iduhavaciliktoplulugu