Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Başak BÜYÜK

Topluluk Başkanı

Beyza Nur OKAN

Diş Hekimliği Fakültesi-Diş Hekimliği

İletişim

E-Posta: 1810101033@std.idu.edu.tr

/İdugencyyd