Özel Eğitim Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Seher ÇALIKOĞLU

Topluluk Başkanı

Musa AKMAN

Eğitim Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1801103015@std.idu.edu.tr