Siyaset Bilimi Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ekin ERDEM

Topluluk Başkanı

Sude KEYİK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim

E-Posta: 2004104033@std.idu.edu.tr