İDÜ Hemşirelik Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Gülcihan Arkan Üner

Topluluk Başkanı

Turgut Songül

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1808103017@std.idu.edu.tr