Sosyoloji Topluluğu

Akademik Danışmanı

Arş. Gör. Özlem TUZCU

Topluluk Başkanı

Gönül CERT

Fen Edebiyat Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1903102023@std.idu.edu.tr