Denetim Topluluğu

Akademik Danışmanı

Arş. Gör. İsmail Hakkı ÜNAL

Topluluk Başkanı

Candan AKYOL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

İletişim

E-Posta: 1704101036@std.idu.edu.tr