Yapı Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Özge AKBOĞA KALE

Topluluk Başkanı

Yağmur Melike KAHVECİOĞLU

Mühendislik Fakültesi-İnşaat Mühendisliği

İletişim

E-Posta: 1906104502@std.idu.edu.tr

/iduyap