Uluslararası İlişkiler Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ERSOY CEYLAN

Topluluk Başkanı

Mert ÇER

İ.İ.B.F.-Uluslararası İlişkiler

İletişim

E-Posta: 1804105048@std.idu.edu.tr