Kent ve Planlama Müştereği Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Feral GEÇER SARGIN

Topluluk Başkanı

Ayçin VURAL

Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama

İletişim

E-Posta: 1807103033@std.idu.edu.tr