İktisat Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Eylül GÜNAY KABAKÇI

Topluluk Başkanı

Şahin ŞENER

İ.İ.B.F.-İktisat

İletişim

E-Posta: 1904102057@std.idu.edu.tr

/iduiktisatoplulugu