İDÜ Türk Dili ve Edebiyatı Topluluğu

Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Gonca KUZAY DEMİR

Topluluk Başkanı

Hümeyra ATEŞ

Fen-Edebiyat Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı

İletişim

E-Posta: 1803104058@std.idu.edu.tr

/idu_turk_dili_ve_edebiyati