İşletme Topluluğu

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Günal BİLEK

Topluluk Başkanı

Eda Nur SATILMIŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1904101045@std.idu.edu.tr

demokrasi-isletme2019@hotmail.com

/idü işletme

/iduisletmetoplulugu

/idü işletme topluluğu