Misyon ve Vizyon

Misyon

Rektörlük makamına bağlı bir birim olan İzmir Demokrasi Üniversitesi Basın ve
Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Üniversitenin kurumsal kimliğine ve itibarına
değer katacak çalışma, gelişme ve faaliyetleri, ulusal ve uluslararası alanlarda en
etkin şekilde tanıtarak Üniversitenin kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalar
yapmayı hedeflemektedir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi ile ilgili haber, duyuru ve etkinlik haberlerinin
konvansiyonel ve sosyal medyada yer almasını sağlamanın yanı sıra Üniversitemiz
ile ilgili yayınlanan yazılı ve görsel haberlerin takibini ve bunların arşivlerini
oluşturmak misyonumuzdur.

Vizyon

İzmir Demokrasi Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü olarak
vizyonumuz, iletişim hedeflerini, stratejilerini ve uygun operasyon planlarını
belirleyerek Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak, toplumsal
ve bilimsel alanda sahip olduğu öncü konumunu devam ettirmektir. Halkla İlişkiler
bölümü olarak ta İzmir Demokrasi Üniversitesinin tanıtılması için yapılan tanıtım
fuarları, okul tanıtım ziyaretlerinin planlanması ve hazırlanması işleri yapılmaktadır.