Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu Tezli YL Programı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılan “Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu” Tezli Yüksek Lisans programının amaçları:

 

Bağımlılık, Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de ciddi bir toplumsal sorun oluşturmaktadır. Alkol ve madde kullanım yaygınlığı giderek artarken kullanıma başlama yaşı düşmekte ve alkol-maddeye bağlı ölümler artmaktadır. Yaygınlaşan bağımlılık sorunlarına yönelik önleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyaç artmaktadır.

Ruh sağlığı profesyonelleri, sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanları tüm dünyada önleme tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında rol oynayan meslek gruplarının başında gelmektedir. Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı gidermek amacıyla ülkemizde birçok yeni bağımlılık tedavi merkezi açılırken; bağımlılıkla ilgili bilgi ve beceriye sahip uzman kişilerin sayısının oldukça az olduğu görülmektedir.

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programının hedefi, bağımlılık alanında donanımlı, uzmanlaşmış danışmanlar yetiştirerek alanda çalışan profesyonel eksikliğini gidermektir. Ayrıca Program “kanıta dayalı” tedavinin temelini oluşturan araştırmacıları eğiterek bağımlılık alanındaki akademisyen ve araştırma sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Bağımlılık, pek çok etmene bağlı oluşan karmaşık bir hastalıktır. Etkin tedavisi ancak multidisipliner bir ekip çalışması ile mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda eğitim programı hazırlanırken uzmanların mesleklerine göre düzenlenmelere dikkat edilmiştir. Bağımlılık konusunda; önleme, danışmanlık, bireye özgü terapi, rehabilitasyon, etik ve adli durumlar gibi eğitim ve uygulamalar ile öğrencilerin uzmanlaşmaları hedeflenmektedir.

Yüksek Lisans dersleri kapsamında “Davranış Bilimleri, Nörofizyoloji, Farmakoloji gibi öğrencilere bağımlılık hususunda temel bilgileri verecek derslerin yanında Psikofarmakolojik Tedaviler, Toksikoloji, Bağımlılıkların Adli Yönü, Temel Biyoistatistik, Motivasyonel Görüşmeler, Bilişsel Davranışçı Tedaviler, Alkol Madde Bağımlığına Eşlik Eden Hastalıklar, Acil Serviste Yapılacak Müdahaleler, Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık gibi ileri seviyedeki konular da anlatılacaktır.

Bu programdan mezun olanlar bağımlılık alanında hizmet sunan tüm özel kuruluşlar ve kamu kurumlarında görev alabilirler. Tüm üniversitelerin bağımlılık ile ilişkili anabilim dallarında öğretim elemanı olarak istihdam edilebilir ve akademik kadrolarında yer alabilirler. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli bilimsel araştırma kurum ve kuruluşlarında iş imkânları bulabilirler.